Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu
(Simiyurrh)

Muundo wa Utawala