Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu
(NYAUMATA MKOANI)