Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu
(NYAUMATA MKOANI)

timu ya uendeshaji wa shughuli za Hospitali (HMT)

image description +