Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Simiyu

Wagonjwa wa Nje

Posted on: November 27th, 2021

Huduma zinazotolewa hapa zinajumuisha

Ushauri wa jumla

Elimu ya afya na ushauri nasaha

Kliniki za afya mbalimbali

Uchunguzi wa kimatibabu

Chanjo (Chanjo homa ya ini, kichaa cha mbwa & Pepopunda)

Huduma za utambuzi kwa ushirikiano na idara zingine